Aktuálne dianie

thumb 4986598 volby evropsky parlament v0Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019 od 7.00 – 22.00 hod.

thumb 3832721 1200xV súvislosti s voľbami prezidenta SR, ktoré sa budú konať

v sobotu dňa 16. marca 2019 Vám dávame na vedomie

Zoznam kandidátov na prezidenta SR:

thumb 149682 seniori clanokWNakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto dochádza doposiaľ neznámym páchateľom k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada o pomoc občanov a ich spoluprácu.

thumb volby prezidenta 2019V súvislosti s voľbami prezidenta SR, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 16. marca 2019 a v prípade 2. kola 30. marca 2019 v čase od 07:00 do 22:00 hodiny Vám oznamujeme e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

thumb Zborov 27 03 2017Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí dňa 10. marca 2019 funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Zborov nad Bystricou 604 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou.

thumb volby do europskeho parlamentu 2014 informacieVoľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 hod.

thumb volba prezidenta 2019V súvislosti s voľbami prezidenta SR, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 16. marca 2019 v čase od 07:00 do 22:00 hodiny Vám oznamujeme