Aktuálne dianie

thumb kalendar 2020Vážení občania,

obec vytvorila na rok 2020 vlastný kalendár, ktorý si v prípade záujmu môžete bezplatne prevziať na obecnom úrade u p. Jantošovej na I. poschodí. 

 

 thumb RADA MLADEZE ZILINSKEHO KRAJA2Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

 Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

stapel av dokument 8197Návrh Dodatku č. 01 k VZN č. 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

stapel av dokument 8197Návrh Dodatku č. 01 k VZN č. 02/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

thumb DSC 5098Názov titulku je zároveň aj názvom medzinárodného česko-slovenského projektu, ktorý prebiehal na konci rokov 2018 a 2019 z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A. Ako napovedá názov, jeho hlavným cieľom bolo priblížiť účastníkom z oboch strán hraníc bohaté historické, kultúrne a prírodné dedičstvo našich krajov.

thumb 20191015 110956Dopravná výchova v materskej škole a na I. stupni ZŠ nie je o výučbe dopravných značiek a pravidiel, ale predovšetkým o rozvoji zmyslov, ktoré dieťa ako účastník cestnej premávky potrebuje. Úspech v dopravnej výchove nezávisí len od materiálnych podmienok ale závisí aj od sústavného opakovania rôznych situácií, ktoré v doprave môžu nastať.

thumb kosiceDňa 7.12.2019 /sobota/ od 14.00 hod. sa v Obci Zborov nad Bystricou uskutoční  ,,Tradičná zabíjačka spojená s príchodom sv. Mikuláša a s Vianočnými trhmi.“