Aktuálne dianie

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 14. decembra 2018 (piatok) o 16.00 hod. v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

mikulasObec Zborov nad Bystricou Vás srdečne pozýva

na tradičnú obecnú zabíjačku, príchod sv. Mikuláša a vianočné trhy

v sobotu 8. decembra 2018 v Staviskách.

stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 02/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

4810 Web Images for Solutions Pages Europe Pig 7Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca v zmysle § 16 ods. 1 a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR

515 mama papa terapiyaV sále Obecného úradu sme dňa 18.11.2018 uvítali do života našich najmenších Zborovanov. Na túto slávnosť bolo pozvaných 24 detí, z toho 18 chlapcov a 6 dievčat.

Snimka1 0Výsledky komunálnych volieb v obci,

ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018.

spp logoOznámenie o vstupe na pozemky v rámci vykonávania prevádzkových činností na VTZ vysokotlakového plynovodu.

Vážení vlastníci pozemku, dovoľte, aby sme Vás informovali o vstupe zamestnancov Corrocont kft. na pozemok vo Vašom osobnom vlastníctve. Naša spoločnosť, SPP-distribúcia a.s. Bratislava oddelenie prevádzky Žilina, prevádzkuje plynovody a prípojky, ktoré sú umiestnené na pozemkoch vo Vašom vlastníctve.