Práce v obci

Počas zimného obdobia obec zabezpečuje zimnú údržbu miestnych ciest a chodníkov.
Zimná údržba verejných priestranstiev, chodníkov a zjazdnosť vozoviek sa vykonáva podľa potreby posypávaním povrchu vozoviek posypovým materiálom, zhŕňaním, pluhovaním a odvozom snehu. Na výkon zimnej údržby sú pripravené traktory, snežné frézy a ručné čistenie a odpratávanie snehu bude zabezpečovať takmer 30 ľudí.
V prípade problémov s prejazdnosťou komunikácií môžu občania kontaktovať na tel. čísle: 041 230 40 81 alebo 0911 907 251.

Za posledné štyri roky budova Obecného úradu prešla mnohými rekonštrukciami, ktoré pridali na jej dôstojnosti. Budova od 60-tich rokoch nezaznamenala veľké investície. Súčasné vedenie nabehlo na trend modernizácie. Objekt prešiel viditeľnými vonkajšími, ale najmä nevyhnutnými vnútornými rekonštrukčnými prácami.

V najbližšej dobe dôjde k zrušeniu pôvodnej zastávky a u Komanov a nahradí ju úplne nová a na novom mieste. Obec začala s jej výstavbou v týchto dňoch. Jej cieľom je poskytnúť cestujúcim kultúrnejšie priestory na čakanie na spoje.  "S dobudovaním novej autobusovej zastávky počítame v priebehu najbližších dní. Projekt je riešený tak, aby došlo len k minimálnemu záberu verejných priestranstiev,” poznamenal starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý.

Základná škola prechádza počas prázdnin výraznou zmenou.
Havarijný stav na jednej z budov základnej školy bude čoskoro minulosťou . Kým sa otvoria pre žiakov brány školy v septembri bude strešná krytina kompletne vymenená.  

Momentálne prebiehajú práce na objekte Domu smútku. Dôkazom potreby rekonštrukcie existujúceho Domu smútku sú názory ľudí, ktorí navštevujú cintorín. Obec Zborov nad Bystricou, tak ako avizovala začala s rekonštrukciou fasády domu smútku a oplotenia cintorína. Obec získala finančné zdroje vo výške 8-tisíc Eur z Ministerstva financií SR a práce majú byť ukončené do októbra 2014, uviedol starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý. Dotácia pokryje časť finančných nákladov ostatné pôjdu z prostriedkov obce.