unnamed 2020Oznamujeme rodičom, aby si v utorok t. j. 04.08.2020 v priebehu dňa do 16.00 hod. prišli prevziať a podpísať Rozhodnutia o prijatí detí do materskej školy. Ďakujeme!

PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy