Výstavba kanalizácie

Kanalizacia

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Začatie stavby s názvom: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“
GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA V OBCI ZBOROV NAD BYSTRICOU

informacie o tovareInformácie pre občanov obce v súvislostí so začatím stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"