Výstavba kanalizácie

225890 top foto1 xdnubStanovenie stočného podľa zdrojov vody si môžete pozrieť tu:

zmluva o predaji podnikuVážení občania,
aj touto cestou Vám predkladám informáciu o začatí realizácie gravitačnej (samospádovej) kanalizácie v našej obci, ktorá sa bude budovať v celej Bystrickej doline, meste Krásno nad Kysucou a obci Oščadnica.

informacie o tovareInformácie pre občanov obce v súvislostí so začatím stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"

Kanalizacia

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Začatie stavby s názvom: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“
GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA V OBCI ZBOROV NAD BYSTRICOU