Verejné vyhlášky

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 82 ods. 7 zverejňujeme informáciu o začatí správneho konania  pdfŽiadateľ - Mesto Krásno nad Kysucou 333.83 KB