Verejné vyhlášky

Stavebné povolenie - „Autobusová zastávka – Zborov nad Bystricou pod Rubáňom - smer Nová Bystrica“

pdfStavebné povolenie - autobusová zastávka258.43 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce: 13.04.2018

Zvesené z úradnej tabule obce: 30.04.2018

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 82 ods. 7 zverejňujeme informáciu o začatí správneho konania  pdfŽiadateľ - Mesto Krásno nad Kysucou 333.83 KB