Verejné vyhlášky

Zámer - Chránime si Obec Zborov nad Bystricou pred povodňami

pdfChránime si Obec Zborov nad Bystricou pred povodňami463.27 KB

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 04.07.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  25.07.2017