Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

pdfOznámenie o začatí konania285.6 KB

Stavebník: Marek Marguš, Zborov nad Bystricou 535, 023 03 Zborov nad Bystricou
                   
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 14.09.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  29.09.2017

 

Rozhodnutie o predĺžení lehoty   

pdfRozhodnutie o predĺžení lehoty 530.59 KB

Stavebník: Milan Kocifaj
Stavba: Garáž

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 24.08.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  08.09.2017

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

pdfNovostavba rodinného domu290.37 KB

Stavebník: Zdenko Horák, Zborov nad Bystricou 628, 023 03 Zborov nad Bystricou
                   
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 24.08.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  08.09.2017

 

Stavebné povolenie

pdfStavebné povolenie433.47 KB

pdfSituácia umiestnenia stavby126.28 KB

Stavebníci: Marian Mitka, Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec
                    Júlia Mitková, Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 21.07.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  07.08.2017

 

Rozhodnutie o prerušení konania   

pdfRozhodnutie o prerušení konania463.75 KB

Stavebník: Milan Kocifaj
Stavba: Garáž

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 06.07.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  21.07.2017

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - pokračovanie v konaní

pdfPokračovanie v konaní.pdf375.34 KB 

Stavebníci: Marian Mitka, Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec
                    Júlia Mitková, Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 12.06.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  27.06.2017

 

Stavebné povolenie    

pdfStavebné povolenie

pdfSituácia umiestnenia stavby89.16 KB

Stavebník: Miroslav Jendrišák, 023 03 Zborov nad Bystricou 577
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 08.06.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  23.06.2017

 

Stavebné povolenie

pdfStavebné povolenie349.56 KB

pdfCelková koordinačná situácia325.84 KB

Stavebník: Obec Zborov nad Bystricou 
Stavba: Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka a Vincenta Hložníka

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 01.06.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce: 16.06.2017

 

Rozhodnutie o odstránení stavby

pdfRozhodnutie o odstránení stavby374.18 KB

Stavebník: Anna Kovalová, Zborov nad Bystricou 666, 023 03 Zborov nad Bystricou       
Stavba: Rodinný dom súp. č. 305

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 22.05.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  06.06.2017

 

Rozhodnutie o prerušení konania

pdfRozhodnutie o prerušení konania525.22 KB 

Stavebníci: Marian Mitka, Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec
                    Júlia Mitková, Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 19.05.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  05.06.2017

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania  

pdfOznámenie o začatí konania291.92 KB

Stavebník: Milan Kocifaj
Stavba: Garáž

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 16.05.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  31.05.2017

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania  

pdfOznámenie o začatí konania

Stavebník: Miroslav Jendrišák, 023 03 Zborov nad Bystricou 577
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 11.05.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  26.05.2017

 

Stavebné povolenie

pdfStavebné povolenie

Stavebníci: Ivana Gerová, Zborov nad Bystricou 703, 023 03 Zborov nad Bystricou
                   Jakub Gera, Zborov nad Bystricou 703, 023 03 Zborov nad Bystricou
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 10.05.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  25.05.2017

 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

pdfRozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Stavebníci: Jozef Plaštiak, Zborov nad Bystricou 775, 023 03 Zborov nad Bystricou
                    Tatiana Plaštiaková, Zborov nad Bystricou 775, 023 03 Zborov nad Bystricou
Stavba: Dva samostatne stojace drevené prístrešky

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 05.05.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  22.05.2017

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

pdfOznámenie o začatí konania

Stavebník: Obec Zborov nad Bystricou 
Stavba: Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka a Vincenta Hložníka

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 05.05.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce: 22.05.2017

 

Stavebné povolenie

pdfStavebné povolenie335.88 KB

Stavebníci: Marek Michalík, Čierne 675, 023 13 Čierne
                   Jana Michalíková, Horelica 351, 022 01 Čadca
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 26.04.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  11.05.2017

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

pdfOznámenie o začatí konania

Stavebníci: Marian Mitka, Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec
                  
Júlia Mitková, Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec  
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 11.04.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  26.04.2017

 

Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby

pdfOdstránenie stavby rodinného domu

Stavebník: Anna Kovalová, Zborov nad Bystricou 666, 023 03 Zborov nad Bystricou       
Stavba: Rodinný dom súp. č. 305

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 03.04.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  18.04.2017

 

Stavebné povolenie

pdfStavebné povolenie

Stavebníci: Anna Tvrdá, SNP 1321, 023 02 Krásno nad Kysucou
                   Tomáš Jozefík, Kalinov 1104, 023 02 Krásno nad Kysucou
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 30.03.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  18.04.2017

 

Stavebné povolenie

pdfStavebné povolenie338.42 KB

Stavebníci: Miroslav Jedinák, Zborov nad Bystricou 691, 023 03 Zborov nad Bystricou
                  Jana Jedináková, Zborov nad Bystricou 691, 023 03 Zborov nad Bystricou
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 24.03.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  10.04.2017

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

pdfOznámenie o začatí koania286.93 KB

Stavebníci: Ivana Gerová, Zborov nad Bystricou 703, 023 03 Zborov nad Bystricou
                  Jakub Gera, Zborov nad Bystricou 703, 023 03 Zborov nad Bystricou
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 24.03.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  10.04.2017

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

pdfOznámenie o začatí konania285.03 KB

Stavebníci: Miroslav Jedinák, Zborov nad Bystricou 691, 023 03 Zborov nad Bystricou
                  Jana Jedináková, Zborov nad Bystricou 691, 023 03 Zborov nad Bystricou
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 31.01.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  15.02.2017

 

Rozhodnutie o prerušení konania

pdfRozhodnutie o prerušení konania637.61 KB

Stavebníci: Anna Tvrdá, SNP 1321, 023 02 Krásno nad Kysucou
                    Tomáš Jozefík, Kalinov 1104, 023 02 Krásno nad Kysucou
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 13.03.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  28.03.2017

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

pdfOznámenie o začatí konania289.53 KB

Stavebníci: Marek Michalík, Čierne 675, 023 13 Čierne
                   Jana Michalíková, Horelica 351, 022 01 Čadca
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 13.03.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  28.03.2017

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

pdfOznámenie o začatí konania285.03 KB

Stavebníci: Miroslav Jedinák, Zborov nad Bystricou 691, 023 03 Zborov nad Bystricou
                  Jana Jedináková, Zborov nad Bystricou 691, 023 03 Zborov nad Bystricou
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 31.01.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  15.02.2017

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

pdfOznámenie o začatí konania 288.47 KB

Stavebníci: Anna Tvrdá, SNP 1321, 023 02 Krásno nad Kysucou
                  Tomáš Jozefík, Kalinov 1104, 023 02 Krásno nad Kysucou
Stavba: Novostavba rodinného domu

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 06.02.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  21.02.2017

 

Zámer - Chránime si Obec Zborov nad Bystricou pred povodňami

pdfChránime si Obec Zborov nad Bystricou pred povodňami463.27 KB

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 04.07.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce:  25.07.2017