Komisia kultúry a športu

Predseda: Milada Kováčová

Tajomník komisie: Lenka Smržová

Členovia: Eva Válková, Stanislav Šurkala, Božena Starečková, Vlasta Podoláková

 

Komisia sociálna

Predseda: Milan Targoš

Tajomník komisie: Mária Jánošíková

Členovia: Janka Matušíková, František Madaj, Viera Janasová

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Milada Abdul Karimová

Členovia: Ľubomír Kubla, Ľuboš Ďurana

 

Komisia na prejednanie priestupkov

Predseda: Mgr. Marta Stasinková

Členovia: Mgr. Marcel Kormanec, Mária Jánošíková