Aktuálne dianie

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 26. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 29. septembra 2017 (piatok) o 16.30 hod. v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

ruky ucta k starsimTouto cestou Vás chceme srdečne pozvať na priateľské posedenie

pri príležitosti „ÚCTY   K  STARŠÍM“,

ktoré sa bude konať dňa 22.10.2017 /nedeľa/ o 15.00 hod.

v sále Obecného úradu.

Pozvanka ZpS 1 stranaObec Zborov nad Bystricou Vás srdečne pozýva

na slávnostné otvorenie novovybudovaného

Zariadenia pre seniorov Harmónia.